برگزاری دوره های گردشگری

آموزشگاه مهر یکی از اولین موسسه های آموزش گردشگری در صنعت توریسم ایران در غرب استان مازندران بشمار می رود.

موسسه زبان مهر دارای عنوان بهترین آموزشگاه گردشگری سازمان فنی و حرفه ای و موسسه آموزش خدمات هتلداری و گردشگری و دوره های آموزشی تور لیدری می باشد. موسسه زبان مهر با عناوینی مانند آموزشگاه گردشگری مازندران ، آموزشگاه تورلیدری ، آموزشگاه گردشگری شمال ، آموزشگاه گردشگری و هتلداری ، آموزشگاه دیپلم گردشگری، اقدام به آموزش دوره های گردشگری برای کلیه علاقمندان و دیپلم رسمی کاردانش آموزش و پرورش و متقاضیان گرفتن دیپلم گردشگری، آموزش هتلداری و گردشگری می نماید.