اپلیکیشن تحت وب موسسه زبان مهر

اپلیکیشن تحت وب موسسه هوشمند زبان مهر راه اندازی و هم اکنون قابل استفاده میباشد ، برای استفاده از اپلیکیشن تحت وب ، بدون نصب هیچگونه اپلیکیشن اضافه ای و فقط از طریق یکی از مرورگرهای گوشی خود و با زدن آدرس سایت موسسه زبان مهر ، وارد اپلیکیشن شده و از امکانات فوق العاده این اپلیکیشن استفاده نمایید .